top of page
13 DEC 2016-8_edited.jpg

Teambuilding/ coach

Ons streefdoel in een teambuilding is :

* de interesses, de Roots, van het team in een metafoor brengen

* uitdagingen en ontwikkelpunten erkennen

* het team laten verlangen naar kennis

* en een samenwerking tot stand brengen.


Elk teamlid haalt voordeel uit de toepassing van e aangebrachte kennis wordt toegepast wanneer er een voordeel is voor het team en elk teamlid. Nieuw gedrag stellen beperkt zich niet tot de zichtbare handelingen. De gedachten en gevoelens van elke persoon bepaald dit mee. Daarbij is alles gestuurd vanuit de individuele- en teamovertuigingen.


Een Roots-to-Bridges teambegeleiding is de combinatie tussen kennisoverdracht en coaching. Gedragsverandering met nieuwe overtuiging is het groeiproes die de trainer in handen neemt.

 

De opleiding Roots-to-Bridges Teambegeleiding heeft aandacht voor

Formule 1

         * Wie ben ik, de teamcoach/trainer?

         * Verbale en non-verbale boodschappen opmerken.

         * Teamontwikkeling door confrontatie.

         * Vertrouwen opbouwen.

         * De teamrollen opmerken en inzetten in het proces.

         * Weerstand ombuigen.

         * Leerstijlen kennen.

         * Inspelen op de groepsdynamiek.

         * Het begeleidingsproces in handen nemen

               o    Intake

               o    Voorbereiding

               o    Uitvoering

               o    Evaluatie

         * Doelen bepalen en in de teambegeleiding behalen

         * Didactische werkvormen

               o    Met en zonder paarden

         * Teamovertuigingen begeleiden

 

Investering

12 dagen met oefeningen en lunch

3250 euro

Formule 2

 

          * Verbale en non-verbale boodschappen opmerken

          * Vertrouwen opbouwen

          * Voorbereiding en uitvoering teambuilding

          * Doelen bepalen

          * Didactische werkvormen

 

Investering

4 dagen met oefeningen en lunch

1083 euro

bottom of page