top of page

Missie

De Paardenbloem is een opleidings-, trainings- en coachingsbedrijf die vanuit bewustwording en inzichten , jongeren en volwassenen in veranderingsprocessen brengt op niveau van gedrag, overtuiging en identiteit met impact op korte en lange termijn.

De intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd door aan te sluiten bij de ingang van de cliënten en de deelnemers/ cliënten.

 

Visie

We blinken uit in respectvol luisteren en het begeleiden zonder enige vorm van oordeel, zo kunnen wij Individuen en organisaties begeleiden in hun processen naar een weerbaar en constructief leven en samenwerken.

We merken op dat er meer dan enkel op gedrag moet gewerkt worden om verandering teweeg te brengen. Als overtuiging en identiteit positief en OK zit, dan pas zal de gedragswijzingen toegepast worden.

We zijn er van overtuigd dat de deelnemer moet hunkeren naar zijn oplossing en zijn gewenste doel en dat hij zijn oplossing zonder weerstand pas uitvoert wanneer hij daar eigenaar van is.

We zij ervan overtuigd dat de oplossing(en) en antwoord(en) reeds in de deelnemer zit. Wij beheersen de kunst om die eruit te krijgen dmv methodische vraagstellingen met het gewenste doel als gevolg.

We zijn ervan overtuigd dat we de deelnemers tot inzichten kunnen brengen in wat ze willen En kunnen veranderen ipv wat ze fout doen. Fouten kan je niet maken, het zijn leermomenten.

 

Wij onderscheiden ons door onze Kernwaarden, nml.;

  • IK OK, JIJ OK: we behandelen iedereen met respect, al wat gezegd of gedaan wordt, wordt niet geoordeeld.  We beschouwen ons niet meer dan de ander, door evenwaardig te zijn, voelt ieder zich gewaardeerd.

  • Authenticiteit: wat we verkondigen, DOEN we ook echt.

  • Empathie: zich in de gedachten- en belevingswereld van anderen kunnen inleven. Zowel invoelend als begrijpend en kan zich verplaatsen in de situatie van de ander.

  • Openheid: nieuwsgierig, leergierig, streven naar en open staan voor nieuwe opvattingen, mensen, en ervaringen. Bijleren is een “must” en een voorwaarde om in ons team te komen. Leren houdt nooit op!

  • Vertrouwen: afspraken worden nageleefd. We zijn eerlijk en integer, wat we vertellen is juist. Alles wat door de deelnemer/clienten worden verteld blijft in vertrouwen in het team. We zijn bereid om ons te allen tijde te verantwoorden als dat nodig is. Openheid, transparantie en toegankeijkheid naar andere mensen toe is zeer belangrijk.

  • Positieve, realistische ingesteldheid: het negatieve ombuigen naar het positieve. Het vermijden van een slachtoffermentaliteit, zichzelf goed behandelen, genieten van de kleine dingen.

bottom of page