top of page

NIEUW  -   Uniek  -  Enig in België

Toegankelijk - grensverleggend - anders

R to B coach Opleiding

Gelukkig zijn mensen verschillend. Verschillende voorkeuren en verschillende wijzen om zich te kunnen uiten. Verbaal kunnen we hen indelen in denkers, voelers en doeners. Daarnaast zijn er nog de zintuiglijke voorkeuren. Woordgebruik elk een coah gebruikt om te matchen of mismatchen met de coachee. 

De uitdaging voor elke R&B Coach is de coachee begeleiden binnen zijn intersse zijn huidig minder aangename situatie bekijken.   

De R&B coaching opleiding is opgedeeld in verschillende modules, ROOTS. De rode draad in elke Root is de basis coaching Root. Elke begeleiding heeft een structuur waardoor de coachee van bewustwording en confrontatie naar oplossing gebracht wordt. 

iedereen is welkom in de diverse Roots. Voor wie een gecertificeerde R&B wil worden zijn er voorwaarde naar opleiidngen, intervisies en bijscholingen.

Ons leven is een opeenstapeling van ervaringen en belevenissen.

Soms zijn deze super mooi en soms krijgen we harde klappen te verduren.

 

Eigen zelfbeeld, de relatie, de omgeving, … kunnen invloed hebben op ons welbevinden. Komt men in de negativiteit terecht kan professionele hulp jou de brug laten vinden. Zonder jezelf of de omgeving te veroordelen onderzoeken wat er gebeurd.

De brug of bruggen vinden naar de gepaste oplossing.

 

De BRIDGES naar innerlijke rust met een positieve impact op de omgeving en jezelf.

Lees meer >>>>

www.r-to-b.com

bottom of page